Balicek sutaz 9ed2e686cbe32219691fd0a92e547517f031d92ffc7c330d620ba699e34d99b1

SKRÁTENÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „MÔJ DÔVOD“

Podmienkou účasti v Súťaži je sledovanie účtu @weledask na Instagrame a nahranie fotografie/videa Súťažiacim na tému „aktívny, zdravý životný štýl“ , pričom pre zaradenie fotografie do Súťaže musí byť táto fotografia označená takto: #mojdovod a musí byť nastavená ako verejná a musí obsahovať popis vysvetľujúci dôvod, prečo sa Súťažiaci venuje aktívnemu životnému štýlu.

Súťaž má 5 Súťažných kôl. V každom kole vyberie porota usporiadateľa 10 výhercov. Porota súťaže bude hodnotiť najmä originalitu a kreativitu fotografie/videa. Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť viackrát, vždy však s inou fotografiou/videom.

V Súťaži sú súťažné kolá v týchto termínoch:

  • 2. 6. – 1. 7. 2017 (Fotografie/videá je možné nahrávať až do 1. 7. 2017, 23:59:59 hodín).
  • 2. 7. - 1. 8. 2017 (Fotografie/videá je možné nahrávať až do 1. 8. 2017, 23:59:59 hodín).
  • 2. 8. - 31. 8. 2017 (Fotografie/videá je možné nahrávať až do 31. 8. 2017, 23:59:59 hodín).
  • 1. 9. - 30. 9. 2017 (Fotografie/videá je možné nahrávať až do 30. 9. 2017, 23:59:59 hodín).
  • 1. 10. - 30. 10. 2017 (Fotografie/videá je možné nahrávať až do 30. 10. 2017, 23:59:59 hodín).

Ceny v jednotlivých kolách Súťaže sú stanovené nasledovne:

  • 1. - 5. miesto: 1x Arniková starostlivosť na šport, 1x Arnikový kúpeľ uvoľňujúci, 1x Citrus 24h Deo Roll-On, 1x Men 24h Deo Roll-On, 1x Citrusová osviežujúca sprchovacia emulzia, 1x Balzam na nohy, 1x Skin Food 75 ml.
  • 6. - 10. miesto: 1x Arniková starostlivosť na šport

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 2. 6. 2017 do 30. 10. 2017 vrátane.

Po skončení všetkých kôl Súťaže bude vybraný 1 celkový výherca Súťaže, ktorý obdrží hlavnú cenu: Wellness pobyt pre dve osoby. Tento výherca bude vybraný z výhercov jednotlivých kôl súťaže, a to z tých Súťažiacich, ktorí sa umiestnili v niektorom z kôl Súťaže na miestach 1.– 5.

Účastníkom Súťaže môže byť fyzická osoba s doručovacou adresou v Slovenskej republike; osoby mladšie 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť so súhlasom zákonného zástupcu, pričom tento je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru